Złomowanie. 

Firma AUTO PARTNER TRUCK Marek Górecki prowadzi działalność na podstawie posiadanej decyzji w zakresie wytwarzania odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wydanej przez Wojewodę Małopolskiego znak. SR.III.RO.6620-5-08 z dnia 5 listopada 2008.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Złomujemy/skupujemy:
 

WSZYSTKIE POJAZDY OSOBOWE, CIĘŻAROWE, AUTOBUSY, NACZEPY, MASZYNY POZADROGOWE, MOTORY, MOTOROWERY, wszystkie marki, w każdym stanie technicznym i wizualnym; powypadkowe, skorodowane, zniszczone, niesprawne, itp.

 

Po przyjęciu pojazdu do utylizacji właściciel otrzymuje zaświadczenie o demontażu pojazdu, które jest niezbędne do wyrejestrowania pojazdu.

 

Procedury formalne związane z przyjęciem pojazdu do rozbiórki załatwiane są na miejscu.Pojazd wycofany z eksploatacji to odpad niebezpieczny zagrażający środowisku, dlatego oddanie go do stacji demontażu pojazdów zapewni bezpieczne ich przetwarzanie na inne odpady. Każdy przyjęty pojazd poddawany jest procesom recyklingu czyli działaniom polegającym na ponownym wykorzystaniu odzyskanych materiałów lub części do pierwotnego lub innego przeznaczenia (akumulator, złom metalowy).

 

Odbiór pojazdów osobowych i ciężarowych w promieniu 30km gratis.
Do złomowania pojazdu wymagane jest:

 

  • dowód rejestracyjny pojazdu oraz karta pojazdu jeżeli była wydana

  • w przypadku, gdy dowód rejestracyjny jest zagubiony lub zatrzymany przez policję, potwierdzona przez wydział komunikacyjny kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym (np. pokwitowanie)

  • właściciel pojazdu z dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości.

  • w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel, musi być obecny jeden ze współwłaścicieli z pisemnym upoważnieniem podpisanym przez pozostałych współwłaścicieli; dopuszcza się przekazanie pojazdu przez osobę pisemnie upoważnioną przez właściciela (lub współwłaścicieli)

  • w przypadku gdy samochód został zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela (w dowodzie rejestracyjnym figuruje poprzedni właściciel), umowa kupna sprzedaży.

Ponadto:

 

  • Płacimy gotówką za każdy przyjęty pojazd wg indywidualnej wyceny.

  • Istnieje możliwość wykonania usługi demontażu pojazdu w celu odzyskania części do ponownego użytku.

  • W ciągłej ofercie sprzedaży posiadamy używane części zamienne do samochodów osobowych i ciężarowych oraz używane opony, felgi, akumlatory, itp.